TAMAMLAYICI TIP


Uzm Dr Öge Gür bilgilendiriyor;

 

Oksijen terapisi veya diğer adı ile ozon tedavisi, birçok hastalıkta yardımcı tedavi yöntemi olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Ozon tedavisi, dokulara ulaşan oksijen miktarının büyük ölçüde arttırılmasını sağlaması sebebiyle tıbbın birçok farklı alanında tercih edilmektedir.Medikal ozon, uygun şekilde uygulandığı takdirde etkili, pratik, hızlı, tamamen güvenli ve ucuz bir tedavi türüdür.
OZON TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARA UYGULANIR
Kronik yorgunluk sendromu 
 Kronik iyileşmeyen yaralar diabet(şeker) hastalığına bağlı ayak yaraları başta olmak üzere bütün uzuv ve bölgesel yaralar, uzun süre yatmaya bağlı olarak oluşan bası yaraları(dekübitis yaraları), ameliyat sonrası oluşan iyileşmeyen yaralar, yanık ve üzerine yerleşmiş enfeksiyonlar ozon tedavisinin uygulama alanlarındandır. 
*  Diyabet hastalarında damarların hasarlanması sonucu ortaya çıkan dolaşım bozuklukları ve doku hasarının( sinir, böbrek, göz)azaltılmasında
 Hipertansiyon tedavisinde diğer tedavilerle birleştirilere
  Kas, eklem patolojilerinde ve romatizmal hastalıklarda eklem içine enjeksiyon sonucu enflamasyon ve ağrı azalır.
  Kas, eklem patolojilerinde ve romatizmal hastalıklarda eklem içine enjeksiyon sonucu enflamasyon ve ağrı azalır. Düşük evre artrozlarda(eklem kireçlenmelerinde) ekleminde yenilenmesini sağlayabilmektedir.
 Romatoid artrit, SLE, Behçet hastalığı, multipl skleroz ve birçok otoimmun hastalıkta immun sistemi düzenleme özelliğinden yararlanılarak tedavide kullanılır
  Yaşlılıkta oksijenin dokulara aktarımında azalma olur, hücrenin aktivitesi yavaşlar ve bozulur. Buna bağlı olarakta pek çok tablo ortay çıkar.
 Detoks amaçlı ozon tedavisinden faydalanılır. Soluduğumuz havayla içtiğimiz suyla, yediğimiz yiyeceklerle v.b. birçok toksin-zararlı madde vücudumuza girer. Major veya rektal ozon terapi ile antioksidan(detoks)enzimleri  harekete geçirilerek biriken toksinler vücuttan uzaklaştırılır.
 Cinsel fonksiyonların desteklenmesinde; diabetin erken evrelerindeki ereksiyon kaybı tedavisinde, depresyon-duygu durum bozukluklarına bağlı cinsel isteksizliklerin ve diğer sorunların giderilmesindE
  Yaygın kas ağrıları, uyku bozuklukları, yorgunluk ile seyreden fibromiyalji denen hastalıkta da ozon ile tedaviden iyi sonuçlar alınır
  Bel ve boyun fıtıklarında fıtığa neden olan diskin içine veya etrafına verilerek fıtık ve buna bağlı meydana gelen ağrı başta olmak üzere diğer şikayetlerde gerileme gözlenir
*  İnflamatuvar barsak hastalıkları denen ülseratif kolit ve crohn hastalığında hem sistemik hemde rektal beraber uygulamalarda özellikle erken dönemlerde uygulandığında yararı gözlenir
Multipl skleroz, Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar myotoni, muskuler distrofi veya kas-sinir sistemini tutan hastalıklarda son derece etkilidir.
  Cilt alerjileri, ekzamalar, sedef hastalığı gibi kronik cildi tutan hastalıklarda hem lokal olarak kullanılan kremler, hemde sistemik uygulama etkindi
*  Sellülitte ciltte biriken yağ asitlerinin vücuttan atılmasına; kılcal kan damarlarında akımın artması ile metabolizmanın normale döndüğü gözlenir.
OZONUN VERİLİŞ YOLLARI NELERDİR?
SİSTEMİK

*  Major otohemoterapi: En sık tercih edilen uygulama yöntemidir. Hastanın damarlarından alınan 50-200cc kan ozona dayanıklı şişe içerisinde ozon/oksijen karışımıyla muamele edildikten sonra aynı kan kişiye damardan tekrar verilir.

*  Rektal insüflasyon: Uygun ozon/oksijen karışımının anüs yolu ile rektumdan verilmesidir. Yukarıdaki yöntemin en büyük alternatifi olmasının yanı sıra barsak sistemine, karaciğere direkt etkinliğinden dolayı bu dokuları ilgilendiren patolojilere yönelik uygulamalarda ilk seçenek olabilmektedi
LOKAL

*  Minör otohemoterapi: Hastadan alınan yaklaşık 2-5cc kan ozon/oksijen karışımıyla muamele edildikten sonra kişinin kas içine enjekte edilir. Aşılama olarak bilinen yöntemdir.

*  Torbalama: özellikle uzuvlardaki kapanmayan yaralar, enfeksiyonlar, ülserler için uygulanan etkin bir yöntemdir. Özel bir torba ile lezyonun olduğu bölge çevrelenir. Torbanın gaz karışımını torba içine veren ve gazı emen giriş-çıkış bölümleri vardır. Torbalama tedavisi boyunca gaz döngüsü devam eder.

*  Eklem içine: Eklem rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı eklem içine verilir.

*  Uygun ozon/oksijen karışımı cilt altına, omurlar arasındaki disk içine kas-tendon gibi tetik noktalarına lokal olarak uygulanabilir

TEDAVİ HANGİ SIKLIKLA UYGULANIR

Ozon tedavisi hastalığa, şiddetine evresine göre belirlenen dozlarda, haftada 2-3 seans  10-15 seans uygulanır. Duruma göre ikinci bazen üçüncü kür tedavi gerekebilir

OZON TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANMAZ?
o   Kırmızı kan hücreleri(alyuvarlar)nde enzim eksikliği ile birlikte seyreden Favizm(glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği) olarak adlandırılan hastalığa sahip olanlar

o   Kronik alkolizm

o   Kontrolsüz hipertiroidi (tiroid bezinin aşırı çalışması)

o   İleri derecede kansızlık ve kanla ilgili hastalığı olanlar(hemofili, kanama pıhtılaşma bozukluğu olanlar)

o   Ozona karşı alerjisi olanlar

o   Yeni geçirilmiş kalp krizi

o   Kanamanın aktif olarak devam ettiği durumlar

o   Kontrolsüz hipertansiyon

 

TOP