TAMAMLAYICI TIP


HACAMAT UYGULAMASI

Tamamlayıcı ve geleneksel tıp tedavileri son yıllarda popüler hale gelmiştir.

Araştırmalara göre  İngiltere’de halkın üçte birinde, Amerika’da ise yarıya yakınında

tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulanmaktadır. Tamamlayıcı ve geleneksel tedavi

uygulamalarından olan kupa tedavisi en eski tedavi yöntemlerinden biridir ve

dünyanın farklı bölgelerinde konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen ya da kronik

hastalıklarda tamamlayıcı tedavi olarak uygulanmaktadır.

 Kupa tedavisi farklı şekillerde uygulanmakla birlikte temel olarak yaş  ve kuru kupa tedavisi olarak yapılmaktadır. Her iki uygulamada da kupalar negatif basınç oluşturarak cilde

yerleştirilmekte, yaş  kupa tedavisinde (YKT) cilde çizikler atılarak kan dışarı

alınmaktadır.İyileşmeyi kolaylaştıracağı ve skar dokusunu azaltacağı için cilde atılan

çiziklerin cildin doğal kıvrımlarına paralel olması önerilmektedir.20 Uygulama öncesi

ve sonrası bir iki gün proteinden fakir diyet tavsiye edilmiştir.  İşlem sonrası 24 saat

içinde banyo yapılması önerilmemektedir. Yemekten sonra mezenterik arter

dolaşımının artması cilde giden kan akımını da azaltabileceği için YKT’nin aç karna

uygulanması önerilmektedirAyın yer çekim gücüne bağlı kan basıncındaki değişiklerden dolayı, YKT’nin ay

takvimine göre ayın 17, 19, 21 ve 23’ünde uygulanması önerilmektedir.

Hangi Hastalıklarda Etkili Bulunmuştur?

· Lomber disk lezyonu

· Servikal spondiloz

· Brakialji parestetika noktürni

· Persistant non‐spesifik boyun ve bel ağrısı

· Fibrozit

· Fibromiyalji

· Diz osteoartriti

· Dismenore

· Talasemi ve hemokromatozis

· Migren 

· Trigeminal nevralji

· Karpal tünel sendromu

· Gut artriti

· Hiperlipidemi

· Alerjik rinit

· Astım

· Asmatik bronşit

· Hipertansiyon

· Kalp yetmezliği

· Aritmi ve MI (hayvanlarda yapılan bir çalışma)

· Herpeszoster

· Viral hepatit

· Sellülit

· RA

· Sekonder amonere

· İnme rehabilitasyonu

· Akne vulgaris · Atopik dermatit

YKT ile endojen toksik ve kimyasal maddelerin, metal ve ilaç metabolitlerinin

kapiller ve lenf damarlarından, interstisyel aralıktan uzaklaştırıldığı düşünülmektedir.

YKT’nin deri altı bağ dokusundaki yapışıklıkları azalttığı, deri ve kaslarda kan akımını

artırdığı ve periferik sinir sistemini, deri ve derin doku reseptörlerini akupunktur

benzeri uyardığı belirtilmektedir. Ayrıca inflamatuvar ve ağrı oluşturan mediatörlerin

atılımını ve dilüsyonunu, endojen opiyatların salınımını arttırarak analjezik etki

gösterdiği düşünülmektedir. 

 

TOP